Tuto dovolenou si právě prohlíží 4 cestovatelé.

KRÁSY A KOUZLA MALEBNÉ GRUZIE ***

18.4. - 25.4.2023
Praha
Snídaně

Fotografie

Poloha

1. den: Odlet
Odlétáme z Prahy ve večerních hodinách (plánovaný let Praha-Kutaisi)

2. den: Přílet, ubytování, prohlídka krás a zajímavostí města Kutaisi
Do Kutaisi přilétáme v časných ranních hodinách. Zde na nás již bude čekat náš delegát, který nás přivítá a my se vydáme transferem do našeho hotelu v této oblasti. Po ubytování se uložíme ke spánku a odpočinku.
Ráno nás po snídani průvodce seznámí s programem a vydáme se na naše první poznávání.
Dnes nás čeká prohlídka pamětihodností nádherného města Kutaisi. Toto druhé největší město Gruzie se rozkládá na ploše 82 km2, leží na řece Rioni západním směrem od hlavního města Tbilisi a žije zde přes 250 000 obyvatel. Historická důležitost Kutaisi pramení zejména ze středověku, kdy mezi roky 975 až 1122 bylo hlavním městem Gruzínského (Kolchidského) království. Podle tvrzení mnoha historiků, bylo právě Kutaisi cílem bájných řeckých mořeplavců (Argonautů), kteří se vydali do bájné Kolchidy, v čele s Jásonem, hledat zlaté rouno.
Nejprve se vydáme ke klášteru Gelati. Jedná se o katedrálu, která je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a při našem poznávání ji dozajista nesmíme opominout.
Na počátku 12. století, konkrétně v roce 1106 klášter založil král David Stavitel jako důležité náboženské a intelektuální centrum středověké Gruzie. Nacházela se zde Akademie, která jako centrum tehdejší vzdělanosti, shromažďovala významné učence své doby a byla nazývána „druhým Athosem“. V areálu kláštera jsou tři chrámy – chrám Panny Marie s bohatou freskovou výzdobou a výjimečně cennou mozaikou, která zobrazuje Pannu Marii, a dva další chrámy, sv. Mikuláše a sv. Jiřího. Historie na nás dýchne také v rekonstruované budově bývalé Akademie a v původní hlavní vstupní bráně pak můžeme spatřit místo posledního odpočinku zakladatele kláštera.
Druhým bodem našeho dnešní programu bude katedrála Bagrati, pocházející z 11. století. Nachází se na kopci zvaném Ukimerioni, jež se tyčí nad řekou Rioni. Vystavět ji nechal král Bagrat III a dodnes je považována za mistrovské dílo středověké architektury i přesto, že za Osmanské nadvlády byla tureckými vojáky značně zdevastována. V současné době probíhá její „prý nepříliš odborná“ rekonstrukce, jejímž cílem je učinit z katedrály opět významné duchovní centrum. Po skončení prohlídky se vrátíme zpět do našeho hotelu, kde pro nás bude nachystána speciální uvítací večeře a malý program (v základní ceně zájezdu).
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Kutaisi.

3. den: Národní park Borjomi + Achalcichská pevnost Rabat
Dnešní den zahájíme snídaní, poté se odcheckujeme z hotelu a vydáme se do města Borjomi. Město je známé především díky stejnojmennému národnímu parku, který každoročně navštěvují desetitisíce návštěvníků a milovníků turistiky. My se vydáme na procházku městem, kde budeme mít možnost se kochat nádhernými scenériemi a panoramaty místní přírody. V národním parku plném jehličnatých stromů na nás dýchne tajemné ticho a ochutnáme i známou minerální vodu Borjomi přímo z pramene. Díky nalezeným pozůstatkům antických lázní se dokládá, že léčivé vlastnosti zdejší vody sahají až do starověku. Podle historiků a archeologů lidé ve starověku vodu ze soutěsky Borjomi nejenom pili, ale využívali ji také v rámci léčivých koupelí. Po prohlídce bude následovat pauza na oběd v místní restauraci (extra v rámci programového balíčku).
Po obědě se přesuneme do města Achalchie. V historickém centru je k vidění hrad - starý sídelní hrad rodu Džakeli (13. až 14. století), několik arménských kostelů, jedna mešita a jedna synagoga. Na kopci nedaleko města se nachází klášter Sapara z 10. až 14. století. Nás bude ale nejvíce zajímat pevnost Rabat, kterou navštívíme a důkladně prozkoumáme. Pevnost v nedávné době prošla kompletní renovací a nabízí dechberoucí výhled na město, údolí či hory. Po skončení prohlídky bude následovat transfer do našeho nového hotelu.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Borjomi.

4. den: Město Mtskheta + dominanty a krásy města Tbilisi
Po snídaní se odhlásíme z hotelu a vydáme se k prvnímu cíli dnešního programu. Tím bude starobylé město Mtskheta, které bylo dříve hlavním městem východní Gruzie. Zde navštívíme jedinečný klášter Jvari, katedrálu Svetitskhoveli a pro oba tyto skvosty samozřejmě platí, že nechybí na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Za zmínku mj. stojí, že podle starých pověstí zde vztyčila na místě pohanského chrámu na začátku 4. století svatá Nino velký dřevěný kříž. Podle těchto pověstí byl kříž zázračný a proto za ním putovali poutníci z celého Kavkazu. V roce 545 byl na místě pozůstatků dřevěného kříže postaven malý kostelík Jvari. Klášter v současné podobě byl postaven někdy v letech 590 až 605 králem Erismtavari Stepanozem I. To katedrála Svetitskhoveli v překladu „Sloup života“ byla vystavěna v 11. století na místě původního Zoastrianského chrámu a nachází se v samotném historickém srdci města. Postavena byla jako symbol konverze gruzínského státu na křesťanskou víru, což se stalo již v roce 337 našeho letopočtu. Její významnost dokládá i fakt, že po řadu let sloužila jako místo posledního odpočinku pro mnoho gruzínských vládců a významných osob.
Poté se přemístíme do vinného sklípku, kde pro nás bude nachystán oběd v typickém gruzínském stylu (extra v rámci programového balíčku). Vinař nám rovněž povypráví o historii hroznů, kultuře, produkci a budeme mít možnost ochutnat bílé, červené i speciální pálenku zvanou „chacha“.
Po obědě se přesuneme do hlavního města Gruzie, konkrétně tedy do Tbilisi. Zde nás čeká prohlídka formou bohaté procházky, při které uvidíme ty nejkrásnější a nejzajímavější místa tohoto města. Začneme kostelem Metekhi a uvidíme i krásně vyřezávané a pestrobarevné balkóny. Následně se lanovkou přemístíme k pevnosti Narikala, jejíž historie sahá do 4. století, kdy byla vystavěna Peršany a nám se naskytnou nádherné výhledy na celé město. Poté sejdeme úzkou a dlážděnou uličkou dolů a uvidíme jedinou mešitu, která se v Tbilisi nachází. Pak popojdeme skrz obří rokli a uvidíme Legvtakhevský vodopád, jeden z fenoménů tohoto města.
Další objektem naší procházky bude starobylá čtvrť „Abanotubani“ („lázeňská oblast“). Vznikla v 17. století a nabízí unikátní pohledy na cihlové kopule, ze kterých průduchy vychází pára a zahaluje okolní stavby do příjemného nostalgického oparu.
Určitě se také projdeme po skleněném pěším „Mostu míru“, který se táhne přes řeku Mtkvari. Díky svému modernímu stylu je častým terčem mnoha kritiků, neboť do jinak historického města tento výdobytek moderní architektury prostě nepatří.
Na samotný závěr naši pozornosti neunikne ani důležitá dominanta města - Chrám Sioni, určitě uvidíme také nejstarší dochovaný kostel v Tbilisi – Anchiskhati nebo hodinovou věž.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Tbilisi.

5. den: Vinařství + chrám sv.Niny + městečko Sighnaghi
Začínáme jako vždy snídaní a naše první zastávka dnes bude do místního vinařství. Dozvíme se zde informace o tom, jak se vyrábí místní tradiční víno Kakhetian. Počátky výroby tohoto tradičního gruzínského vína sahají o staletí zpět a ač i zde jsou patrné nové technologie, které dnešní doba přináší, tak stále se zde využívají i původní metody výroby. V průběhu naší exkurze v místní továrně se dozvíme právě to, jak se tyto dvě metody výroby vzájemně úspěšně propojují. Víno je zde bráno jako „poklad“ a ostatně ne nadarmo se o Gruzii říká, že je kolébkou kvalitního vína. Po prohlídce a načerpání informací budeme mít samozřejmě možnost ochutnat různé druhy vína a snažit se porozumět jednotlivým chutím a charakteristikám.
Posilněni kvalitním vínem se poté vydáme na posvátné místo všech poutníků, konkrétně chrám sv.Niny v Bodbe. Jedná se o patronku Gruzie a první křesťanku, která v roce 326 na tamní území „přinesla“ křesťanství. Bývá právem označována za apoštolku Gruzie a v celé zemi je známá pod jménem Nino (Ninona). Tamními obrácenými věřícími bývala označována jako Kristiana nebo Kristina, tedy křesťanka a nejčastěji bývá zobrazována s křížem z ratolestí révy.
V našem dnešním programu se dále vydáme do města Sighnaghi, kterému se přezdívá „město lásky“. Toto městečko je oblíbeným výletním místem Gruzínců a zároveň výkladní skříní gruzínského turistického ruchu. Také je jedním z center nejvýchodnějšího regionu Gruzie - Kachetie, která se proslavila svým vínem. Město obklopují zbytky mohutných hradeb převážně z 18. století, ve kterých se ukrývá mj. malý kostelík svatého Štěpána, kde je hrobka patronky Niny, o které dnes již byla řeč ?? My se zde v průběhu našeho poznávání budeme kochat místní malebnou krajinou, uličkami a dozajista na nás dolehne historická atmosféra tohoto místa. Vydáme se na samotný vrchol, odkud se nám naskytne fascinující pohled na Alazanijské údolí či Caucasuské hory.
Na závěr dne pro nás bude přichystána večeře v typické místní restauraci a o zábavu se postarají gruzínští tanečníci (extra).
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Tbilisi.

6. den: Skalní město Uplistsikhe
Po snídani se odcheckujeme z našeho hotelu a vydáme se na kouzelné a doslova mysteriózní místo, konkrétně prehistorické skalní město Uplistsikhe. Je zde možné najít nejrůznější objekty od ranné doby železné až po pozdní středověk. Jedinečná je i kombinace různých stylů skalních objektů, poukazujících na vliv Anatolie a Íránu a současně koexistence pohanské a křesťanské architektury. Také je jednou z nejstarších městských osad jakéhokoli druhu v regionu, kterou v dávných dobách obývali jak všední lidé a obchodníci z Hedvábné stezky, tak také královské rodiny nebo mniši. Celý komplex, který může být zhruba rozdělen do tří částí - jižní (dolní), střední a severní (horní) - se rozkládá na ploše asi 8 hektarů. Střední část komplexu je nejrozsáhlejší a nachází se zde velké množství vytesaných dutin a jeskyní. Tato část je spojena s jižní částí úzkým průchodem a tunelem vytesaným ve skále. Úzké uličky a někdy i schodiště se rozbíhají od centrální "ulice" k jednotlivým objektům. Na vrcholu celého komplexu stojí křesťanská bazilika vybudovaná z kamene a cihel v 9. až 10. století. Některé části těch nejzranitelnějších objektů byly bohužel kompletně zničeny silným zemětřesením v roce 1920 a v současné době se zde nachází cca 150 vzájemně propojených jeskyní. Po důkladném prozkoumání se transferem vydáme k našemu novému hotelu, který se nachází ve městě Batumi.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Batumi.

7. den: Adžárije + pevnost Gvara + tradiční oběd
Tradičně den zahájíme snídaní a poté se vydáme na vzrušující cestu do horské oblasti Adžárije-Machakhela. Naší trase se velmi často přezdívá „cesta Machakhelských zbraní“. Jméno nenese náhodou, a to díky bohaté tradici výroby unikátních zbraní a dýk. Rodiny, které zde žijí již od starověku si umění řemesla předávají z generace na generaci a neustále ho zdokonalují. My si zde uděláme naší dnešní první zastávku a dozvíme se mnoho zajímavostí a úžasných faktů ohledně výroby těchto jedinečných zbraní. Poté se vydáme k pevnosti Gvara. Podle historiků byla postavena kolem 6 - 8 století n.l. a kdysi sloužila jako ochrana údolí dvou řek, před útoky nájezdníků. Nám se zde naskytnou dechberoucí výhledy do údolí a určitě zde pořídíme skvělé fotografie. Poté uvidíme o trochu modernější stavbu, a to konkrétně střílnu s dálkovým kanoném, která zde byla vybudována za druhé světové války a udržována v bojovém stavu až do 50 let minulého století. Dále příjemnou procházkou dojdeme k vodopádu a rovněž spatříme i unikátní obloukový most z dvanáctého století, který se do současnosti dochoval v takřka nedotčeném stavu. Po nabytém dopoledním programu nám dozajista vyhládne a proto pro nás bude nachystán oběd v typickém gruzínském stylu u místní rodiny (extra v rámci programového balíčku). Budeme mít jedinečnou příležitost spatřit život místní rodiny, jejich tradice a zvyky. Ochutnáme místní pokrmy z přírodních produktů, z nichž mnohé se právě zde pěstují. Rodiny z této oblasti jsou známé také pro své hudební nadání a dokonale ovládají folklórní dovednosti. Po vydatném obědu a skvělém zážitku se vrátíme zpět do Batumi, kde ještě večer zažijeme panoramatickou prohlídku města.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Batumi.

8. den: Odlet zpět do Prahy
Dnes naše poznávání bohužel končí a čeká nás transfer na letiště v Kutaisi a let zpět do Prahy.

Vybavení pokoje

Ubytování: hotel "no name" kategorie min. 3*(2 noci v Kutaisi, 1 noc v Borjomi, 2 noci v Tbilisi a 2 noci v Batumi)
- K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, pokoje jsou standardně vybaveny vlastním sociálním zařízením (toaleta, sprcha nebo vana, fén), telefonem, TV. Většina pokojů i s balkonem nebo terasou.
- Při poznávacích zájezdech se nejedná o ubytování v žádném konkrétním hotelu. Jména hotelů se dozvíte až po příletu do místa od delegáta. U těchto ubytovacích zařízení nemůžeme zajistit Vaše zvláštní požadavky.

Stravování

SNÍDANĚ

Služby za poplatek

Možnost přiobjednat:

- Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu vč. poj. Covid

Programový balíček za 199,- Eur (platba na místě), který obsahuje:
- 2. den: Výlet Prohlídka krás a zajímavostí města Kutaisi
- 3. den: Výlet Národní park Borjomi + Achalcichská pevnost Rabat
- 4. den: Výlet Město Mtskheta + dominanty a krásy města Tbilisi s obědem, ukázkou přípravy jídla a ochutnávkou vín
- 5. den: Výlet Vinařství s ochutnávkou vín + chrám sv.Niny + městečko Sighnaghi
- 6. den: Výlet Skalní město Uplistsikhe
- 7. den: Výlet do pohoří Adžárije + pevnost Gvara + tradiční oběd v gruzínském stylu s folklórním programe
- Transfer na jednotlivé výlety
- Odborný výklad česky hovořícího průvodce během všech výletů a prohlídek

Možnost dalších fakultativních výletů - EXTRA VÝLETY nezahrnuté v programovém balíčku:
- 5. den: Gruzínský večer v typické místní restauraci s večeří a tanečním programem za 45 € / osoba.

Speciální nabídka:
Programový balíček výletů + Extra výlet Gruzinský večer za 230,- € místo 244,- €!

Poznámka

- Změny programu nejsou plánovány, ale jsou vyhrazeny.
- Počet dětí u poznávacích zájezdů je omezen. Zájezd není vhodný pro děti pod 7 let. Děti jsou na vyžádání u CK (od 7 let).
- Konkrétní jména hotelů jsou upřesněna na místě delegátem. Fotografie ubytování u nabídky jsou ilustrativní.
- Transfer na jednotlivé výlety a památky, vstupy do navštívených objektů a výklad průvodce během výletů není zahrnutý v ceně zájezdu. Transfery, vstupy a výklady průvodců jsou obsaženy v programovém balíčku.
- KLIENTI MOHOU POUZE VYCESTOVAT S PASEM PLATNÝM 6 MĚSÍCŮ PO ODLETU Z GRUZIE.

od 18 980 Kč
First Minute
34 980 Kč
18.4. - 25.4.2023, Snídaně, Praha
18.4. - 25.4.2023, Snídaně, Praha
11.5. - 18.5.2023, Snídaně, Praha
Počet osob
Pro zadaný počet osob se vždy rezervuje jeden pokoj.
Cena zahrnuje
- Letenku Praha – Kutaisi – Praha vč. 20kg odb.zavazadla 5kg příručního zavazadla
- Transfery mezi jednotlivými hotely a letišti – Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva
- Ubytování na 7 nocí / 8 dní v min. 3* hotelech místní kategorizace dle programu (2 noci v Kutaisi, 1 noc v Borjomi, 2 noci v Tbilisi a 2 noci v Batumi), pořadí nocí se může změnit. – Snídaně po celou dobu pobytu
- Služby česky hovořícího delegáta
- Povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
- Výlety dle programu, odborný výklad průvodce a transfery na jednotlivé výlety. Výlety si lze zakoupit fakultativně na místě u delegáta.
- Využití autobusu v rámci celodenních výletů – Jídla během dne, která nejsou obsažena v jednotlivých výletech a programovém balíčku, nápoje během jídel
- Spropitné (doporučená výše je cca 10 € na osobu a pobyt)
- Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu
Pořadatelem zájezdu je CK FlyDovolená
Proč vyrazit s FlyDovolenou?
Pojištění od ověřené společnosti
Nonstop zákaznická podpora
Široká škála pobytových a poznávacích zájezdů
Bezpečné pojištění, které slouží lidem
Máte otázku?
Nebojte se nám zavolat, rádi vám vyhovíme a pomůžeme vybrat tu správnou dovolenou snů.
+420 224 805 221
Naše webové stránky používají k vylepšování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
ok